Reglement AFC

Vliegtijden :

· Ma t/m Vr, van 10:00 tot 18:00 met 3 toestellen tegelijk maximaal.

· Ma t/m Vr, van 18:00 tot 20:00 met 2 toestellen tegelijk maximaal.

· Zaterdag, van 14:00 tot 18:00 met 3 toestellen tegelijk maximaal.

· Zondag, van 14:00 tot 18:00 met 2 toestellen tegelijk maximaal.

· Op zondag mogen er voor 12:00 helemaal geen vliegbewegingen plaatsvinden.

· Vliegtijden zijn, met uitzondering van de zondag, niet van toepassing op elektrisch aangedreven toestellen. Loggen van vluchten is altijd van toepasssing.

Voor beginnende modelvliegers is het handig om in het weekend langs te komen op het veld er zijn dan de meeste modelvliegers/instructeurs actief en zo kunnen wij uw beter en sneller helpen.

Niet vliegen boven de volgende gebieden :

Boven en/of voorbij de parkeerplaats en de daarachter gelegen weg en weilanden.
Boven het pad dat naar de pits leidt.
Boven en/of voorbij de spoorlijn.
Boven de pits.
Uitzondering op het hierboven beschrevene zijn uit nood ontstane situaties zoals storing en andere luchtwaardigheidsgebreken.

Toegestane maximale geluidsgrens : 78db(A) – op 7m .
U dient uw toestel zo snel mogelijk ter keuring aan te bieden aan de op het veld aanwezige leden van de geluidscommissie.
(Van te voren d.m.v. e-mail of telefoon aanmelden wordt zeer gewaardeerd.)
U dient zelf het initiatief te nemen de benodigde accesoires ten behoeve van de geluidsmeting klaar te zetten.
Indien u niet over een KNVvL- of AFC-brevet beschikt is het niet toegestaan om zonder instructeur te vliegen.

De Modelvliegclub van Gorinchem en omstreken